Lần trước tôi viết về vi khuẩn siêu kháng thuốc, con này thực ra rất yếu ớt, một người khỏe mạnh bình thường gần như không bao…