Mọi người luôn để tâm tới hầu hết các loại thực phẩm giàu đường, sữa, hoặc chứa hàm lượng cao fructose mỗi khi đi mua sắm, vì…